گفتگوی حضرت رقیه (س) با سر امام حسین (ع) - طوطی 15:35