تیزر تبلیغاتی تویوتا CHR خودروی جدید ایرتویا در بازار 1:11