بالا بردن جام قهرمانی سرخپوشان توسط هانی نوروزی 1:29