دومین تیزر از سریال نهنگ آبی در استانه انتشار رونمایی شد

0:15