سکانسی از فیلم سینمایی «نهنگ عنبر» با بازی رضا عطاران 1:30