کلاچ اتوماتیک هوشمند ( برقی , اتومید ) سمند , ایران کلاچ بورقانی تهرانپارس 0:45