خبر فوری: این کلیپ منتشر شده ، علت اصلی حادثه منا

2:09