پشت صحنه برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار - قسمت دوم 0:59