جت پرینتر تخم مرغ مدل 860 سپندافزار ( تاریخزن تخم مرغ ) 1:05