باغ اختصاصی ستاره طلایی - دیزاین کلاسیک بهار 95 6:55