هدست واقعیت مجازی فونیکس در همایش TED x Kish

1:58