استندآپ «مسابقه مشت زنی» سامان اسماعیل زاده در شبکه 3 7:02