ویدیویی از کارگاه نویسندگی و کارگردانی فیلم با حمید نعمت الله 0:59