استاد رائفی پور-«قربانی کردن انسان قسمت ششم - راز دلار» 3:06