آرات حسینی، کودک ایرانی که دنیا را شگفت زده کرده است!

1:39