آنونس فیلم سینمایی سلطان | گوینده آنونس : بیژن باقری 1:07