کوهنوردی پس از افتادن در شکاف 25 متری کوههای هیمالیا در سال 2014 ،نجات یافت+فیلم 3:14