برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 39 1:34