افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه علامه طباطبائی 7:09