استاد پناهیان: دعای ندبه؛ دعایی کاملا سیاسی است 4:51