برگزاری کلاس های تخصصی زمین شناسی در پژوهشکده معلم فارس 5:17