خندوانه، 10 مهر 94، پشت صحنه اجرای امیر مهدی ژوله 5:09