شاخسی محله آخونی- تبریز-محرم 96 (هیئت عزاداران اکبریه) 2:47