شب هفتم محرم ۱۳۹۸ - پیش زمینه ( جان دادن پای حسین...)

3:21