دیدار علی اکبر ولایتی باولادیمیر پوتین،رئیس جمهور روسیه 0:38