جشن بزرگ نیمه شعبان - بالاخره به یک دهه فعالیت رسیدیم 2:56