با این نصب ایزوگام دلیجان دیگه پشت بومتون نم نمیده !!!! 0:21