مراسم عزاداری وتعزیه خوانی درروزعاشورا درحسینیه قصر 1:18