فلزیاب برتر093556637046 - فلزیاب اکسترا 705 X TERRA 1:58