برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 25 1:49