نجات زوج ۳۰ ساله از دریای خزر | مراقب جان خود باشید 2:26