سفر سفیر استرالیا به استان هرمزگان و بازدید از شرکت ایزوایکو 2:19