تیزر رویداد بهار کارآفرینان استارتاپی ، اردیبهشت ۹۷ 7:43