کلیپ "فدای بانوی دمشق" با صدای سید رضا نریمانی 3:30