رقابت تماشایی تسلا مدل S با جت جنگنده، خودروی فرمول یک 1:01