نظرآقای اصلانیان مدیر«مدرسه فیتنس»درباره"خلق کتاب موفق" 0:46