جراحی اصلاح کیفوز در بیمار مبتلا به آکوندروپلازی تحت مانیتورینگ عصبی 0:52