شور ( گریه ام می گیره لحظه ی افطار ) / کربلایی حسین طاهری

1:34