سکانسی از فیلم سینمایی «ابد و یک روز» با بازی پیمان معادی 1:11