اولین آزمایش شتابگیری با جدیدترین مدل لامبورگینی را ببینید

1:03