سخنرانی رزمنده و جانباز دفاع مقدس حاج حسین فتاحی / 3 مهر 97 10:25