خط و نشان شنیدنی رئیس سازمان عقیدتی ارتش برای دشمنان 0:55