امام جمعه بیرجند/ خدمات نیروی انتظامی در دنیا و آخرت سند است. 0:59