کروز کنترل النترا 2017 - ماهان اسپرت - هیوندا 0:19