پیام آیت الله جوادی آملی به همایش تمدن نوین اسلامی 15:57