معرفی گیتار ww.sazforoosh.com Ibanez RG350dx WH 4:58