کمک به زلزله زدگان سر پل ذهاب توسط نکس بازار و برناکو

0:28