آهنگ آرامشبخش کیان بزرگمهری بنام لحظه ها - موسیقی بیکلام 4:05