کلاچ برقی اتومید تیبا ایران کلاچ احمدی جاده مخصوص 0:21