خانواده Galaxy S10، ارمغان تولد با شکوه ده سالگی پرچمداران سامسونگ 4:03